Casa Linda's Orakelrijk

TRC - kaartorakel

Het Spel van Transformatie - Relatie - Creatie (TRC)

Zo heet het orakel dat ik zelf gemaakt heb, en waarmee je ook online kaart kan leggen. Het bestaat uit 36 abstracte kaarten. Ondanks een eenvoudig voorkomen, bezitten de beelden een rijke, gelaagde betekenis. Ze zijn op vele niveau's te interpreteren.

Steeds een andere TRC-kaart

Inspiratie

Liggend in de zon in Zuid-Frankrijk, opgeladen met zonne-energie, zin om wat te doen, tekenen bijvoorbeeld. Het vlak is zo blanco dat mijn hoofd blanco blijft. Met een gouden krijtje kras ik een kader, en dan komt de rest vanzelf.

Inhoud

Dit was het begin van het TRC-orakel. Ik tekende, mijn zus Johanna (die ook een geweldig orakel gemaakt heeft, het elementenspel) liet de plaatjes op haar inwerken en betekenissen kwamen naar boven. In de beschrijvingen van de kaarten zijn ons beider inzichten verwerkt. Bij de eerste twaalf kaarten leek het te gaan over transformatie. De volgende twaalf suggereerden dat het om relaties ging: ik en de ander. De kaarten die daarna volgden vertelden over het proces van creatie. En eigenlijk ligt dat voor de hand. Begin je bij jezelf recht aan te zien, dan sta je bewust in het contact met de mensen om je heen, en uiteindelijk kom je in harmonie met de hele schepping.

Cycli

De kaarten zijn volkomen intuïtief getekend, één voor één, niet wetend hoeveel er zouden komen. De eerste achttien kwamen in een periode van twee weken, en daarna volgde met tussenpozen de rest. Na kaart 36 voelde het spel af, dit was zonder enige twijfel de laatste kaart. Achteraf bezien blijken de kaarten elkaar volkomen logisch op te volgen: de volgende kaart komt steeds voort uit het begrijpen of oplossen van de voorafgaande. Ook als geheel vormt het kaartspel een helder systeem. De basis bestaat uit drie cycli van twaalf kaarten, die elk bestaan uit zes kaarten ter voorbereiding en zes voor de verwerkelijking van het principe (van transformatie, relatie en creatie). Maar het bestaat ook uit vier cycli van negen kaarten, en je zou zelfs in stappen van drie kaarten kunnen kijken. Of in negen cycli van vier kaarten. Hoe meer je de verbanden ziet, hoe meer het spel aan verdieping wint.

Symboliek

Numerologie geeft een belangrijke aanwijzing: het nummer dat ze hebben en hun positie binnen de verschillende cycli. De beelden zijn opgebouwd uit vrij basale vormen: een bol, een cirkel, driehoeken, vierkanten, stralen, golven. Er lijkt een bewegingsrichting te zijn (of juist te ontbreken, wat een stilte suggereert), maar beweegt het de ene of juist de andere kant op? Boven, beneden, in het centrum, waar zit wat? Ook de kleuren spelen een grote rol. Boeken vol zijn daarover geschreven. Maar het allerbelangrijkste is je eigen indruk: wat voor associaties roept het bij je op, wat betekent die kleur, die vorm voor jou. Waar de ene persoon een kabbelen op de golven voelt, ervaart de ander een kolkende zee. Kortom, als je de kaart legt, lees de beschrijving, maar gebruik vooral je intuïtie.

Hebben?

Bij het online spel kan je zelf de kaart leggen met het TRC-spel. Het spreekt vanzelf lijkt me, maar voor wie snode plannen had: het copyright op het gehele spel, dat is de structuur, de afbeeldingen, de teksten en de eigen legmethoden, berust bij mij. Ik werk aan een gedrukt kaartspel met boek, waarin de kaarten, symboliek en legmethoden veel uitgebreider besproken zullen worden, en dat t.z.t. te koop zal zijn (dat gaat nog een tijd duren, voor dat zover is).

Copyright © 2010 Linda J. Hartgring

http://orakelrijk.casalinda.nl/